Kjetil Fagereng

Har vært i selskapet siden 2013. Han har erfaring fra startups og e-handelsbransjen hvor han tilføyer selskapet viktig kunnskap og erfaring innenfor forretningsutvikling, strategi, markedsføring og webutvikling. Han har bachelor fra Oxford Brookes University i Business and Management med spesialisering innenfor e-business og sosialt entreprenørskap.

Gaute Håland

Har vært i selskapet siden 2011. Han har internasjonal erfaring fra Schlumberger. For selskapet tilføyer han viktig kunnskap og erfaringer innenfor realfag, e-læring, markedsføring, sosiale medier, design og strategi. Utdannet sivilingeniør ved NTNU og University of Adelaide i Australia.

Jarle Moe

Har vært i selskapet siden 2015. Jobber som Head of Marketing and eCommerce i Sparebank 1 Forsikring AS. Fungerer som rådgiver og hovedkonsulent innen markedsføring og merkevarebygging.

Rune Roberg

Har vært med siden oppstarten og sitter som styreleder i selskapet. Rune er utdannet siviløkonom og er CFO i Teleplan Globe. I selskapet har han ansvaret for at driften blir ført som den skal.

Sverre Bautz

Han har vært med fra starten av og er medeier i selskapet. Med lang internasjonal erfaring fra utvikling av e-læring og programmering, har han hovedansvaret for utviklingen av e-læring. Han er utdannet som lærer og programmerer.

Svein Fagereng

Grunnla Basic eSolutions (tidligere ITC Boreskolen) i 1987, utdannet bygnings- og petroleumsingeniør, og sitter med lang internasjonal erfaring. Med sine kunnskaper fra internasjonale samarbeid i oljeindustrien, bidrar Svein til å skape neste generasjons EdTech med samarbeidspartnere fra hele verden. Svein fungerer som daglig leder i selskapet.