Grunnla Basic eSolutions (tidligere ITC Boreskolen) i 1987, utdannet bygnings- og petroleumsingeniør, og sitter med lang internasjonal erfaring. Med sine kunnskaper fra internasjonale samarbeid i oljeindustrien, bidrar Svein til å skape neste generasjons EdTech med samarbeidspartnere fra hele verden. Svein fungerer som daglig leder i selskapet.