Han har vært med fra starten av og er medeier i selskapet. Med lang internasjonal erfaring fra utvikling av e-læring og programmering, har han hovedansvaret for utviklingen av e-læring. Han er utdannet som lærer og programmerer.