Rune Roberg

Har vært med siden oppstarten og sitter som styreleder i selskapet. Rune er utdannet siviløkonom og er CFO i Teleplan Globe. I selskapet har han ansvaret for at driften blir ført som den skal.

Sverre Bautz

Han har vært med fra starten av og er medeier i selskapet. Med lang internasjonal erfaring fra utvikling av e-læring og programmering, har han hovedansvaret for utviklingen av e-læring. Han er utdannet som lærer og programmerer.

Svein Fagereng

Grunnla Basic eSolutions (tidligere ITC Boreskolen) i 1987, utdannet bygnings- og petroleumsingeniør, og sitter med lang internasjonal erfaring. Med sine kunnskaper fra internasjonale samarbeid i oljeindustrien, bidrar Svein til å skape neste generasjons EdTech med samarbeidspartnere fra hele verden. Svein fungerer som daglig leder i selskapet.