Exam Booster er vårt første produkt som skal lanseres på det internasjonale markedet, og er basert på det amerikanske pensumet «Common Core». Exam Booster er en rask og brukervennlig web-applikasjon som hjelper studenter forberede seg samt få bedre resultater på matematikk-eksamen.

Hver del av eksamen er delt opp i temaer med grundig gjennomgang av løsningen til hvert spørsmål. Studentene kan også bruke Exam Booster uten gjennomgang for å teste seg selv uten hjelp.

Bakgrunnen for at vi velger å lansere Exam Booster på det amerikanske markedet er de gode tilbakemeldingene vi har fått hjemme i Norge etter lansering av «Trening til eksamen».

En undersøkelse blant våre brukere viser at 86% av brukerne har forbedret sine matte-kunnskaper ved hjelp av Basic Matte eX og Trening til eksamen.

Basic Matte logo

Basic Matte eX er vårt Norske produkt og er basert på våre egne erfaringer fra utdanningen av personell fra oljeindustrien. Vi skjønte tidlig at for å kunne lære våre studenter matte var de nødt til å kunne det grunnleggende. Det er først når det grunnleggende er på plass at man kan bli flinkere i matte.

Basic Matte eX er for personer som ønsker hjelp med matte, eller for dem som ønsker å forbedre sine matte-kunnskaper. I dag tilbyr vi Basic Matte eX med norsk mattepensum for ungdomsskole og videregående skole. På videregående skole tilbyr vi P- og T-matte i dag, men vi er i en prosess med å utvikle for R og S-matte. I tillegg ser vi på muligheten til å utvide for hele K-12. Slik at vi også kan tilby matte for barneskolen.

Ved å bruke Basic Matte eX får brukeren et raskt og effektivt verktøy for å lære matte hvor og når man selv ønsker.

Basic Matte eX – en effektiv måte å lære på.

Steg-for-steg

Et av Basic Matte eX sine viktigste egenskaper er evnen til å lære deg teori steg-for-steg. Det er vanskelig å forstå den nye teorien når du ikke forstår den forrige! Systemet tar deg gjennom teori med kontrollspørsmål og tester!

Teoribasert mattepensum

Med Basic Matte eX får du tilgang til et bredt spekter av teori innenfor ditt pensum. Basic Matte eX er basert på det norske mattepensumet!

Adaptive spørsmål

Vi har fokus på at du skal kunne forstå teorien du akkurat har lært. Derfor benytter Basic Matte eX en helt ny metode for at du skal kunne forstå teorien rett!

Web-basert e-læring

Basic Matte eX er Norges eneste fullverdige moderne web-baserte e-læring innenfor matematikk! Hos oss har du muligheten til å lære hvor og når du vil!

Interaktive eksamener

For å teste dine mattekunnskaper har vi laget Norges første interaktive eksamenssett i matte. Dette kombinert med steg-for-steg gjør Basic Matte eX til den ideelle web-appen for forberedelser mot eksamen.

Flere oppgavetyper

Det er ikke kun en måte å lære matematikk på. Derfor bruker Basic Matte eX et bredt spekter av forskjellige oppgavetyper, slik at du som elev skal ha muligheten til å mestre et utfordrende fag!

Basic Matte for privatpersoner

Vi i The Woohoo Company er opptatt av å kunne tilby gode og rimelige e-læringsløsninger for privatpersoner. Med Basic Matte eX gir vi brukeren mulighet til å bli flinkere i matte hvor og når man vil. Det er viktig for oss at læring skal være tilgjengelig og oppdatert med det siste innen pedagogikk.

Verden er stadig i forandring og mange av de jobbene som finnes i dag vi ikke være her om 10 år. Vi ønsker derfor å forberede dagens unge på en fremtid med nye jobber. Ved å heve matte-kunnskapen gjennom bruk Basic Matte eX er vi med på å skape den nye fremtiden.

0
års
Erfaring
0
+
Facebook Likes
0
+
Instagram følgere

Basic Matte for skolen

Basic Matte eX tilbys også for skolene gjennom en lisensiert skoleversjon. Dermed tilbys skolene et system med det siste innen e-læring og cloud-basert Learning Management System (LMS). Det gjør at lærerne har fullstendig kontroll på elevenes fremgang og resultater. Dette åpner for å drive med differensiert læring.

Med vår velkjente steg-for-steg metode gir vi eleven mulighet til å velge sitt eget tempo. Dermed er vi med på å øke mattekunnskapene blant norske elever.

Et produkt for det globale markedet.

Norge er ikke det eneste landet som sliter med matte. Flere vestlige land har matte som en stor utfordring. Derfor er mattehjelp også etterspurt i det globale markedet. Det er finnes ikke et komplett system, som lar brukerne lære matte basert på sitt eget lands pensum. Basic Matte eX skal være det første komplette e-læringssytemet,