Bedriften på 30 sekunder

The Woohoo Company AS er et teknologiselskap med hovedfokus på å være ledende innen den sterkt voksende Educational Technology (EdTech) industrien. EdTech er ventet å være en av de viktigste faktorene for å utdanne dagens generasjon for morgendagens jobber. The Woohoo Company har nærmere 30 års erfaring innen utdanning og utvikling av e-læring. Samtidig har bedriften in-house ekspertise på digital markedsføring i form av sitt eget markedsføringsbyrå Færder Marketing. Dette gjør at The Woohoo Company er godt posisjonert for å kunne bli en sentral aktør i det voksende EdTech-markedet.

Juridisk THE WOOHOO COMPANY AS
Org. nr. 941 906 974
Daglig leder Svein Fagereng
Antall ansatte 5

Hva finansieringen skal brukes til

The Woohoo Company har utviklet Exam Booster som de nå i 2019 skal introdusere på det amerikanske markedet. I forbindelse med dette inviterer selskapet deg til å ta del i sin kapitalutvidelse.

Kapitalbehovet er på kr 9 mill. fordelt over to år i tidsperioden 2019-2020. Utviklingskostnadene i denne tidsperioden er beregnet til cirka kr 3,5 mill. per år. På dette grunnlaget får vi refundert cirka kr 700 000 per år fra Skattefunn. Per i dag er systemet utviklet for 6-8 trinn, og målet er å dekke hele K12 (barnehage til 12. trinn). Exam Booster vil koste 19,95 USD per klassetrinn/år, men vil være gratis ut 2020.

Les mer om hva finansieringen skal brukes til og hvordan The Woohoo Company skal erobre USA på bloggen: https://thewoohoocompany.com/blogg/

 

Om Exam Booster

For nærmere 30 år siden startet The Woohoo Company med utvikling av nye løsninger for digital læring, og i Norge lanserte de i 2015 Basic Matte – Norges første komplette web-applikasjon for matematikk.

De ser at markedet utvikler seg i en digital retning, og at fokuset er på digitale undervisningsverktøy. En undersøkelse blant selskapets norske brukere viser at 86% har forbedret sine matte-kunnskaper ved hjelp av Basic Matte eX og Trening til Eksamen. Basic Matte eX og Trening til Eksamen har blitt godt mottatt i Norge og har gode resultater å vise til. Norge er fortsatt et umodent marked for denne type ed-Tech-produkter og den potensielle brukerbasen er relativt liten. Derfor ønsker selskapet å satse på et mer modent og større marked. Matematikk er generisk og det er derfor mulig å oversette og tilpasse systemet på en fornuftig og effektiv måte. The Woohoo Company vil først satse på det største engelsk-språklige enkeltmarkedet, USA.

Selskapet har utviklet Exam Booster, en brukervennlig plattformuavhengig web-applikasjon. Exam Booster er utviklet for å kunne hjelpe amerikanske elever med forberedelsene til matematikkeksamen. Systemet gjør det mulig å utforske teorien rundt emnene, få hjelp med oppgaveløsning og teste seg selv før eksamen. Den første versjonen er basert på den amerikanske pensum standarden «Common Core».

Exam Booster lar elever gjennomføre tidligere eksamener når og hvor de ønsker. Det er en enkel og rask måte å kartlegge hvordan de ligger an i forberedelsene. De har også tilgang til oppgaver med tips og løsningsforslag, samt adaptive oppgaver som gjør det enklere å forstå hvordan de skal løse oppgavene på en riktig måte. Dette er veldig unikt for et digitalt produkt fremfor lærebøker; Exam Booster gjør personlig tilpasning av læremidler. Det unike med Exam Booster er at det er lynraskt og brukerne kan være i gang med oppgaveløsning, testing eller teori på kun få klikk. Systemet er bygget i HTML og PHP, derfor er det lite og lett og krever ikke så stor nettkapasitet.

Det er investert mer enn kr 13,3 mill. i utviklingen av Exam Booster i perioden 2015-2018. Prosjektet er så langt finansiert med egne midler og et risikolån fra Innovasjon Norge på kr 2,5 mill.

 

Eget digitalt markedsføringsbyrå – Færder Marketing

Samtidig som The Woohoo Company har utviklet Exam Booster, har de også etablert sitt eget markedsføringsbyrå, Færder Marketing. Færder Marketing er en avdeling av selskapet som har ekspertise på digital markedsføring. Dette vil være en viktig faktor for en vellykket lansering i USA. Avdelingen bidrar også med frisk kapital til selskapet med en forventet omsetning på kr 2 mill. i 2019.

 

Slik skal vi lansere Exam Booster på det amerikanske markedet

Exam Booster skal lanseres i Boston, Massachusetts USA i løpet av høsten 2019. Boston er USAs tredje viktigste EdTech-by etter Bay Area og New York. Hovedgrunnene til at vi har valgt Boston er at byen har høy fokus på utdanning og samtidig er rimeligere å ha en tilstedeværelse i enn de enda større EdTech-byene.

Lanseringen i Boston vil bestå av en miks av: eide markedsføringskanaler, betalt markedsføring, Kahoot!, influencere og PR. Med en slik miks vil The Woohoo Company klare å dekke alle målgruppene på en effektiv måte.

 

Branding via Kahoot

Kahoot er en spill-basert læringsplattform som i 2019 har nærmere 100 millioner månedlige aktive brukere. Brukermassen inkluderer 50% av alle K-12 elever (30 millioner) og 47% av alle K-12 lærere i USA.

The Woohoo Company har fått sin egen Branding Page på Kahoot og har integrert Kahoots i Exam Booster. The Woohoo Company vil også være en bidragsyter som publiserer matematikk-Kahoots på plattformen. Dette vil være et viktig element i arbeidet med markedsføringen av Exam Booster i USA. Tilstedeværelsen hos Kahoot vil kunne føre til høy synlighet av Exam Booster og The Woohoo Company hos både lærere og elever i målgruppen.

 

Break even

The Woohoo Company er nå ute etter en kapitalinnhenting på mellom kr 6 – 9 mill. Det gjør vi for å kunne utføre videreutvikling og markedsføring av Exam Booster på det amerikanske markedet. En kapitalinnhenting i denne størrelsen vil føre til at selskapet ventes å gå break even i løpet av 2021. Det er estimert at The Woohoo Company kan gi et utbytte på kr 820 000 i 2021. Det tilsvarer et utbytte på 0,5 kr/aksje (se investorpresentasjon under Dokumentasjon).

 

Runway for The Woohoo Company

Exam Booster vil være gratis på det amerikanske markedet ut 2020. I løpet av denne tidsperioden vil store deler av kapitalinnhentingen brukes til videreutvikling og markedsføring av produktet. En av fordelene her er at det også kommer friske penger inn i selskapet fra Færder Marketing (estimert kr 2 mill i 2019), samt kr 700 000 fra Skattefunn. Dette vil gjøre at selskapet har god styringskontroll og mulighet til å redusere kostnader knyttet til ansatte og videreutvikling av produktet. Planen er å opprettholde Færder Marketing og ansette flere i denne avdelingen etterhvert som den vokser i omsetning.

Gratisperioden av Exam Booster vil gi klare indikasjoner på hvor godt produktet mottas på det amerikanske markedet. Et høyt brukerantall i løpet av de to første årene med gratis versjon vil gi mulighet til å konvertere et høyt antall brukere over på en betalt versjon. For å sikre god respons i markedet vil vi hele tiden vurdere metodene vi bruker i markedsføringen og justere etter det som konverterer flest mulig brukere.

Vårt team

The Woohoo Company er sammensatt av et team med internasjonal kunnskap og erfaringer. Ved å benytte seg av en internasjonal bedriftskultur skaper vi en kreativ og effektiv atmosfære.

Svein Fagereng

Grunnlegger og Daglig leder

Grunnla The Woohoo Company (tidligere ITC Boreskolen) i 1987, utdannet bygnings- og petroleumsingeniør, og sitter med lang internasjonal erfaring. Med sine kunnskaper fra opplæring, utvikling og salg av programvare internasjonalt, bidrar Svein til å skape neste generasjons EdTech innen matematikk sammen med sitt tverrfaglige team. Svein er daglig leder i selskapet.

Epost: [email protected]

Telefon: 926 99 300

Rune Roberg

Grunnlegger, styreformann og økonomisjef

Har vært med siden oppstarten, er medeier og sitter som styreleder i selskapet. Rune er utdannet siviløkonom og tidligere CFO i Teleplan Globe. I selskapet har han ansvaret for at den forretningsmessige driften sammen med daglig leder.

Epost: [email protected]

Telefon: 920 87 567

Sverre Bautz

Grunnlegger og Pedagogisk Utviklingsleder

Han har vært med fra starten av og er medeier i selskapet. Med lang internasjonal erfaring fra utvikling av e-læring og programvareutvikling. Selskapet har utviklet egne LMS system for driften av Boreskolen, og programvare for bore- og brønnplanlegging, han har hovedansvaret for utviklingen av Basic Matte systemet. Han er utdannet som pedagog og programvareutvikler.

Epost: [email protected]

Telefon: 922 44 344

Kjetil Fagereng

Medeier og Kreativ leder

Har vært i selskapet siden 2013. Han har erfaring fra startups og e-handelsbransjen hvor han tilføyer selskapet viktig kunnskap og erfaring innenfor forretningsutvikling, strategi, markedsføring og webutvikling. Han har bachelor fra Oxford Brookes University i Business and Manage-ment med spesialisering innenfor e-business og sosialt entreprenørskap.

Epost: [email protected]

Telefon: 926 99 301

Jarle Moe

Medeier og Markedsføringsrådgiver

Har vært tilknyttet selskapet siden 2015 og er medeier og styremedlem. Jarle har lang fartstid fra markedsrelatert arbeid i media- og forsikringsbransjen, og jobber til daglig som markedsførings direktør i Fremtind. Han fungerer som rådgiver for selskapet og tilføyer viktig kunnskap og erfaring innenfor markedsføring, merkevarebygging, forretningsutvikling og eCommerce.

Epost: [email protected]

Telefon: 951 79 177

Gaute Håland

Medeier og Realfagsleder

Har vært i selskapet siden 2011, og er medeier. Han har internasjonal erfaring fra Schlumberger. For selskapet tilføyer han viktig kunnskap og erfaringer innenfor realfag, e-læring, markedsføring, sosiale medier, design og strategi. Utdannet sivilingeniør ved NTNU og University of Adelaide i Australia. Han er ansvarlig for realfaginnholdet i Exam Booster.

Epost: [email protected]

Telefon: 412 04 763

Tilgang til dokumenter

Registrer deg for å få tilgang til dokumenter

[gravityform id=»1″ title=»false» description=»false» ajax=»true»]

Finn ut mer om exam booster