Bli en del av fremtiden.

The Woohoo Company er et utviklingsselskap som har hovedfokus på å levere det beste innenfor utdanningsteknologi. Selskapet har tatt steget inn i den sterkt voksende Educational Technology (EdTech) industrien.

Vi jobber nå med å finne frem til gode krefter som kan være med på laget for å forberede dagens generasjon for morgendagens jobber. Vi ønsker å komme i kontakt med investorer og entreprenører som deler vår visjon – ta kontakt med oss!

[ult_buttons btn_title=»Last ned vår One-pager» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fthewoohoocompany.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FWoohoo_company_ver.3.0.pdf||target:%20_blank|» btn_title_color=»#ffffff» btn_bg_color=»#e54360″ btn_bg_color_hover=»#2495b2″ icon=»none» icon_size=»32″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left» btn_border_style=»solid» btn_border_size=»» btn_radius=»5″ btn_font_size=»desktop:25px;» btn_line_height=»desktop:25px;»]

En sterk voksende bransje med en gjennomsnittlig vekst på 5,0%, og fortsatt stigende.

E-læringsmarkedet står for 700 milliarder investerte kroner på det globale markedet, hvor K-12 (Barnehage – 12.trinn) står for 50% av markedet.

Realfag er en viktig satsning for den sittende regjeringen. Det er satt av 100 millioner kroner til realfagsløftet.

EdTech i rask vekst.

EdTech er bruk av teknologi for å forbedre læring. EdTech er i dag en raskt voksende bransje, og består av over 60 selskaper i Norge. Totalt er det over 140 millioner brukere verden over som nå bruker Norsk EdTech. På 1 år har markedet økt med over 100 millioner brukere. Se grafen.

Våre naboland blir ofte forbundet med SaaS (Software as a Service), spill og helseteknologi. Norge derimot har slitt med å finne sin plass, men er på full fremmarsj i EdTech-bransjen, og høster stor anerkjennelse verden over. Kahoot er et av de store Norske EdTech-selskapene, og i USA bruker over 10 % av alle K-12 lærerne Kahoot i undervisningen.

I de senere årene har det blitt investert store penger i den globale EdTech-industrien. I perioden 2010 til 2014 økte investeringene med over 503 % ifølge analyseselskapet CB Insights, og i 2015 nådde bransjen en ny investeringstopp.

E-læringsmarkedet.

E-læring er en viktig del av EdTech-bransjen og står for elektronisk læring. Det er fortsatt vanlig at e-læring forekommer på PC/Mac, men vi ser at trenden endrer seg mot mobil i dagens marked. Med e-læring kan elevene selv bestemme når og hvor de vil lære. Det skaper en frihet for læreren, som ikke før var mulig. I tillegg er det enklere å engasjere elevene gjennom verktøy de lærer å bruke fra de er små.

E-læringsmarkedet er fordelt over flere segmenter, The Woohoo Company har rettet fokuset mot K-12 segmentet. K-12 er betegnelsen for utdanningen fra barnehage til 12.trinn, som utgjør 13 års skolegang før universitet. K-12 er ikke bare det viktigste segmentet innenfor e-læringsmarkedet, men også det klart største med 50 % markedsandel.

Positiv utvikling.

Utdanning er en sektor hvor det brukes mye penger, og det er det tredje største enkeltmarkedet etter forsvar og helse. Den globale utdanningssektoren står for 36.000 milliarder NOK, av dette står den globale e-læringsmarkedet for nesten 700 milliarder NOK.

E-læring er en sterkt voksende bransje og det er ventet en årlig vekst på 5% frem til 2023 i takt med dagens digitalisering.

[stat_counter icon=»Defaults-line-chart» icon_size=»50″ icon_color=»#e54360″ icon_position=»left» counter_value=»5,0″ counter_suffix=»%» speed=»3″ desc_font_size=»desktop:50px;» desc_font_line_height=»desktop:50px;» suf_pref_font_size=»desktop:50px;» suf_pref_line_height=»desktop:50px;»]

Svake resultater.

Vi har de senere årene sett fallende resultater innen matematikk her i Norge. I 2015 fikk 69 % av elevene karakteren 3 eller lavere på matematikkeksamen i 10.klasse. Det betyr at 69 % av elevene ikke kan bli lærere, økonomer, ingeniører eller leger. Det er et voksende behov i Norge for å heve matematikkunnskapen blant de unge. For å kunne forberede dagens generasjon på morgendagens jobber kreves det forståelse av faget matematikk. De fleste jobbene vi har i dag vil ikke være tilstede om 20 år, og derfor må matematikkunnskapen heves for å håndtere denne overgangen.

Det er ikke bare i Norge at en ser fallende resultater innenfor matematikk. De fleste vestlige land sliter i dag med den samme problemstillingen. USA har som Norge utpekt at matematikk er en av deres største utfordringer.

PISA-test.

PISA-testen er et internasjonalt prosjekt som utføres i regi av OECD. Gjennom PISA-testen undersøkes ferdighetene til landenes 15-åringer i matematikk, naturfag og lesing på morsmål. Testen utføres hvert tredje år og hovedfokus veksler mellom de tre fagområdene. Den første PISA-testen ble utført i 2000, og den siste testen med publiserte tall er fra 2012. Den siste PISA-testen, som ble utført var i 2015, men tallene publiseres ikke før i desember 2016.

I matematikk scorer Norske 15-åringer rett under gjennomsnittet, men foran USA og Sverige. Det er flere vestlige land som har sett en fallende trend de senere årene og som har iverksatt tiltak for å motvirke den negative trenden. Basic Matte eX er en av løsningene for å kunne heve mattekunnskapen.

# Rangering Land
2 Singapore
9 Sveits
12 Finland
13 Canada
19 Australia
20 Irland
22 Danmark
23 New Zealand
26 Storbritannia
30 Norge
36 USA
38 Sverige

Løsningen.

Fremtidens e-læring er her, og fremtiden er The WOOHOO Company. Vårt kjerneprodukt skal hjelpe å booste dine barns eksamensresultater med sitt intuitivt læring og rask respons, basert på Common Core matte. Navnet som du kanskje har gjettet er «Exam Booster». Systemet er egenutviklet in-house og inneholder vår egenutviklede «steg-for-steg»-system og adaptive læring. Exam Booster vil være tilgjengelig fra 6. til 8. klasse på det amerikanske markedet, og vil bli utviklet raskt videre til hele skolesystemet. Vi skal levere den beste løsningen for å booste resultatene til matteeksamen, og vi vil bli den ledende aktøren innenfor «exam boosting» i USA.

Hvis du deler de samme ideene om e-læringens fremtid, vil du passe perfekt som investor i The WOOHOO Company.

Brukere først.

Teknologien er i stadig forandring og utskiftningene skjer i et tempo vi aldri har sett tidligere. Det høye tempoet gjør at brukerne stiller andre krav til produkter og tjenester, som fører til et mer brukerorientert grensesnitt på The Woohoo Company sine produkter.

Det utføres kontinuerlig forbedring av våre produkter, og de viktigste forbedringene skjer gjennom tilbakemelding fra brukerne til vårt utvikler-team. Fra tilbakemelding til oppdatert produkt blir veien stadig kortere.

For å opprettholde høy konkurranseevne og gode resultater, legger vi vekt på brukerorientering og kontinuerlige forbedringer.

Finn ut mer om exam booster