Hvem er vi?

The Woohoo Company er et utviklingsselskap som har hovedfokus på å levere det beste innenfor utdanningsteknologi. Selskapet har tatt steget inn i den sterkt voksende Educational Technology (EdTech) industrien, som vil være en av de viktige faktorene for å utdanne dagens generasjon for morgendagens jobber. Med nesten 30 års erfaring innen utdanning og e-læring er vi godt rustet for å ta selskapet inn i den nye fremtiden.

The Woohoo Company AS består av tre avdelinger:

ITC Boreskolen

Basic Matte

Færder Marketing

Vår visjon

The Woohoo Company skal forberede dagens og fremtidige generasjoner for morgendagens jobber ved å tilby effektive og komplette e-læringssystemer for K-12 (Barnehage – 12. trinn).

Hovedmål

  • Markedsledende innen e-læring for matte.

  • Utvikle effektiv EdTech for K-12.

  • Levere våre produkter internasjonalt.

  • Gi tilbake til samfunnet.

  • Øke bevisstheten rundt realfag.

Våre verdier

Det er viktig for oss å kunne levere de beste løsningene for våre brukere.

Vi vil at våre brukere skal oppleve oss som faglig dyktige og innovative.

Vi ønsker å heve kunnskapen til våre brukere og skape verdier for selskapet.

Utfordrer oss til å finne løsninger på dagens utfordringer og skape merverdi for våre brukere.

Fremtidsrettet utvikling.

I The Woohoo Company har vi et høyt fokus på å være i front med våre produkter. Det oppnår vi med å kontinuerlig være på utkikk etter nye pedagogiske metoder, som fungerer. Ha et høyt fokus på brukergrensesnitt for å tilfredsstille trender og sikre det pedagogiske budskapet. I tillegg er det særdeles viktig for våre utviklere å kunne tilby brukerne de beste og mest effektive produktene.

Markedsføring i den digitale hverdagen.

Vi har lang erfaring fra både tradisjonell og moderne markedsføring. Det er viktig for oss å skape gode kommunikasjonskanaler med våre brukere. I dagens marked er det viktigere å være synlig i sosiale medier. Vi har derfor over tid bygget opp et solid publikum via SoMe som vi aktivt kommuniserer med. I tillegg til at vi enkelt kan tilpasse vår markedsføring til våre kundegrupper.

For å kunne være i front på SoMe har vi egne spesialister og konsulenter. Vi er også kontinuerlig på jakt etter det neste store sosiale mediet.

Samfunnsløfte.

Vi har lang erfaring med utdanning innen realfag og brenner spesielt for dette fagområdet. I Norge har vi de senere årene sett en fallende trend i matematikk-kunnskapen til dagens unge. Det er også en trend vi ser i andre vestlige land. Vi er genuint opptatt av å kunne være med å heve den generelle matematikk-kunnskapen til dagens unge verden over. Det vil vi oppnå med å levere den beste og mest effektive e-læringen. I tillegg til at vi også vil satse på andre viktige fagområder som vil være gjeldende for at dagens unge kan besitte fremtidens jobber.

Nødvendig erfaring.

Utdanning.

The Woohoo Company har nesten over 30 års erfaring innen utdanning gjennom vår tidligere virksomhet ITC Boreskolen. Gjennom nesten 30 år har vi utdannet over 6000 personer innenfor petroleumsindustrien, og denne erfaring tar vi med oss videre for å kunne utvikle velfungerende produkt som fungerer både pedagogisk og teknologisk.

E-læring siden 1987.

Vi utviklet vår første e-læringsleksjon i 1987, og denne ble laget i DOS. Siden den gang har teknologien og pedagogikken utviklet seg. Det gjør at vi i dag kan tilby fremoverlent e-læring. Der vi tar i bruk vår nesten 30 års erfaring med å kunne tilby våre studenter den mest effektive opplæringen.

Teknologisk grunnlag.

PetroTrainer.

PetroTrainer er muligens verdens største og mest omfattende e-læringssystem utviklet for petroleumsindustrien. I 1988 startet utviklingen av systemet, og det har siden den gang vært under kontinuerlig oppdateringer av det siste innen petroleumsteknologi.

Systemet er tilpasset til bruk i en effektiv utdanning av personell innen petroleumsindustrien. PetroTrainer er skreddersydd for og kunne passe inn i web-basert utdanning.

Andre produkter.

I 1990 startet vi utviklingen av Basic Matte 1.0. Programmet var en integrert del av PetroTrainer i tidlig fase.

I 1991 startet vi utvikling av verdens første brønnplanleggingsprogram, PFAS. PFAS ble solgt til mange store oljeselskaper, derav blant annet BP, Chevron og Norsk Hydro. Den siste lisensen av PFAS ble solgt i 2004.

I 1993 startet vi utviklingen av Triax Solver, et bergemekanisk program. Ble senere en integrert del i PFAS.

I 2005 startet vi utviklingen av ITC Min Side, et web-basert skoleadministrasjonssystem for å kunne drive en effektiv skole med mange studenter, få ansatte og mange innleide lærere. Produktet ble tatt i bruk i 2006. Systemet gjorde det mulig å drifte en skole med over 300 elever fordelt på 4 ansatte og innleide lærere.