Rune er CFO i The Woohoo Company. Han har vært med siden oppstarten, er medeier og sitter som styreleder i selskapet. Rune er utdannet siviløkonom og tidligere CFO i Teleplan Globe. I selskapet har han ansvaret for den forretningsmessige driften sammen med daglig leder.