Sverre Bautz - CTO og Co-founder, Har vært med fra starten av og er medeier i selskapet. Sverre har lang internasjonal erfaring fra utvikling av e-læring og programvareutvikling. Han har utviklet egne LMS system for tidligere drift av Boreskolen, og programvare for bore- og brønnplanlegging. Sverre har hovedansvaret for utviklingen av Basic Matte og Exam Booster. Han er utdannet som pedagog og programvareutvikler.

undervisning på skolen

Veien fra olje i Norge til matematikk i USA

The Woohoo Company het tidligere ITC Boreskolen. Aktiviteten var i hovedsak opplæring av personell for oljeindustrien. Vi hadde oppstartskurs for de som skulle ha sin første tur på boredekket, og etter hvert teknisk fagskole for tårnmann, borer og boresjef.   Bildet ovenfor er fra den tiden vi hadde intensivkurs for norske oljearbeidere på Kypros. Undervisningen…