undervisning på skolen

Veien fra olje i Norge til matematikk i USA

The Woohoo Company het tidligere ITC Boreskolen. Aktiviteten var i hovedsak opplæring av personell for oljeindustrien. Vi hadde oppstartskurs for de som skulle ha sin første tur på boredekket, og etter hvert teknisk fagskole for tårnmann, borer og boresjef.   Bildet ovenfor er fra den tiden vi hadde intensivkurs for norske oljearbeidere på Kypros. Undervisningen…