Kahoot

For å markedsføre Exam Booster i USA vil vi benytte en bred miks av ulike markedsføringskanaler. En av kanalene som vil være viktigst for oss er Kahoot. Kahoot vil gjøre det mulig for Exam Booster å være synlig på en plattform med millioner av brukere i den riktige målgruppen.

 

100 millioner månedlige brukere

Kahoot er en spill-basert læringsplattform som i 2019 har nærmere 100 millioner månedlige aktive brukere. Brukermassen inkluderer 50 prosent av alle K-12 elever (30 millioner) og 47 prosent av alle K-12 lærere i USA.

 

Egen branding page og integrering i Exam Booster

The Woohoo Company har fått vår egen Branding Page på Kahoot og vi har integrert Kahoots i Exam Booster. Samtidig vil vi fungere som en bidragsyter som publiserer matematikk-Kahoots på plattformen, med branding.

Dette vil kunne gjøre oss svært godt synlige for både lærere og elever i målgruppen. Kahoot vil derfor være et viktig verktøy i arbeidet med markedsføringen av Exam Booster i USA.

 

En av mange digitale markedsføringskanaler

Ved lansering av Exam Booster i USA vil vi benytte en god miks av ulike markedsføringskanaler. Vi har vårt eget in-house markedsføringsbyrå, Færder Marketing som spesialiserer seg på digital markedsføring, er sertifiserte Google partnere og Hubspot partnere. Det betyr at vi ikke behøver å outsource arbeidet knyttet til markedsføring.

 

Annonsering på Google og sosiale medier som Facebook og Instagram vil ha et høyt fokus. Det samme vil innholdsmarkedsføring i egne kanaler og søkemotoroptimalisering. Vi vil ta i bruk gode influencere i relevante kanaler og benytte markedsføring på Twitter (som er stort i USA) for å nå frem til lærere og foreldrene til barna.

 

Med en slik miks vil The Woohoo Company klare å dekke alle målgruppene på en svært effektiv måte.